Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 2316

(binhthuan.gov.vn) Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 và Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 về đính chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế, UBND tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025, 80% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; đến năm 2030, 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Để thực hiện mục tiêu này, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện chuẩn quốc gia y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn đến năm 2030 và các nhiệm vụ khác. Củng cố Ban Chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, duy trì hoạt động thường xuyên 6 tháng họp 1 lần; chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu theo Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; đăng ký, kiểm tra, đánh giá và đề nghị cấp trên về kiểm tra công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Củng cố mạng lưới y tế cơ sở, ngày càng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế cho trạm y tế. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế.

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho Nhân dân, đa dạng hóa các loại hình truyền thông và phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt chú người dân tộc thiểu số, người dân ở vùng khó khăn để mọi người dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân./.

Hữu Tri

 

 

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 2950
 • Trong tuần: 92 848
 • Tháng hiện tại: 432 204
 • Tổng lượt truy cập: 26909323