Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 942

(binhthuan.gov.vn) UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai nhằm thể hiện đầy đủ thông tin về thửa đất, người sử dụng đất được xây dựng hoàn thiện, luôn được cập nhật, đảm bảo tính công khai và minh bạch. Với mục tiêu thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thành một hệ thống thống nhất, liên thông, là nền tảng cơ sở cho triển khai công tác quản lý, nghiệp vụ, hoạt động về đất đai; cung cấp dữ liệu thông tin cho quản trị nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: Tạo điều kiện nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai; kết nối hệ thống thông tin đất đai của tỉnh vào mạng thông tin quản lý hành chính của tỉnh, mạng thông tin đất đai quốc gia và kết nối với các mạng thông tin chuyên ngành; là cơ sở dữ liệu nền để xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất đai (LIS).

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; khai thác có hiệu quả tài nguyên đất; làm cơ sở điều chỉnh khi có thay đổi hoặc lập, chia tách đơn vị hành chính mới. Cụ thể hóa công cuộc chuyển đổi số của tỉnh, hướng tới xây dựng hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, tập trung, thống nhất, bảo đảm hỗ trợ nghiệp vụ quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch đề ra một số yêu cầu đối với các nhóm công việc cụ thể như sau: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch nêu rõ: Công tác đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận cần phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, UBND các cấp, các ngành nhằm làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai; phải thực sự coi đây là công cụ chủ yếu, tài liệu cơ bản để chính quyền và nhân dân tham gia quản lý, hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến đất đai; thực hiện quyền của người sử dụng đất, qua đó lãnh đạo cán bộ chính quyền, các đoàn thể và nhân dân tự giác tham gia quản lý đất đai có hiệu quả hơn.

Các cấp ủy Đảng cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này để lãnh đạo, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ khâu phát động nhân dân tham gia kê khai, xác nhận ranh giới thửa đất, đến bổ sung chỉnh sửa, cấp Giấy chứng nhận, vào sổ địa chính; đảm bảo bộ hồ sơ địa chính đáp ứng được yêu cầu quản lý chặt chẽ, xử lý linh hoạt kịp thời các biến động của từng thửa đất; quản lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, giải quyết thấu lý, đạt tình các tranh chấp, khiếu nại đất đai trước mắt cũng như lâu dài./.Hữu Tri

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 4135
 • Trong tuần: 106 970
 • Tháng hiện tại: 439 220
 • Tổng lượt truy cập: 27848731