Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 122

 

(binhthuan.gov.vn) Thực hiện Công văn số 5824/BNN-TY ngày 22/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024; Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh động vật gây ra, góp phần ổn định, phát triển sản xuất và đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2024.

 

           UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai, kiểm tra việc thực hiện các nội dung phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và báo cáo kịp thời mọi diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, UBND các cấp thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, tiêu hủy gia súc, gia cầm bị dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện bảo vệ môi trường trong kế hoạch phòng chống dịch bệnh.

 

           Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn từ cấp huyện đến cấp xã khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn để phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn của địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đồng thời vận động người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, khu vực buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; chú trọng hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và vận động người chăn nuôi chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật.

 

           LT.Tín

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1