Tăng cường tuyên truyền công tác Bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 525

(binhthuan.gov.vn) Nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định pháp luật về bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, kế hoạch, đề án thúc đẩy bình đẳng giới. Sở Thông tin và Truyền đã có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới như: Luật Bình đẳng giới năm 2006 và Kế hoạch số 2172/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 832/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh và Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 theo Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ... nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tập trung vào các nội dung như: Các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 và chương trình, đề án thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới có liên quan; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể tại địa phương...

Ngoài ra, cần quan tâm tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới” gắn với tuyên truyền công tác gia đình; tuyên truyền Đề án “tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938) và Đề án “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939). Đặc biệt, chú ý tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhất là ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven biển hải đảo.

Phạm Huệ

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1