Tỉnh Bình Thuận phát động phong trào thi đua giải ngân vốn đầu tư công
Lượt xem: 555

(binhthuan.gov.vn) Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lấy đầu tư công dẫn dắt và thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư tại tỉnh, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua nước rút giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng còn lại năm 2024.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tăng cường trách nhiệm và phát huy tính sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong việc đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. Thông qua phong trào, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và có những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; làm cơ sở để đánh giá, xếp loại cuối năm 2024 đối với tập thể, cá nhân của các cơ quan.

 

Nội dung thi đua là thực hiện thắng lợi mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31 tháng 01 năm 2025 đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao năm 2024 theo 03 mốc thời gian: Đến ngày 30/9/2024 phấn đấu giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn được giao; đến ngày 31/12/2024 phấn đấu giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn được giao; đến ngày 31/01/2025 giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao.

 

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân trong toàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quy định, chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công; phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã cam kết. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người được phân công theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của từng dự án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phân công phụ trách.

 

Đề xuất các giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là nhiệm vụ xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để thi công các công trình. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các khâu thuộc lĩnh vực đầu tư công, bảo đảm các thủ tục được thực hiện nhanh theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công, giám sát thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo thu đạt và vượt dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là tiền sử dụng đất năm 2024 được giao, đảm bảo nguồn ngân sách thanh toán kịp thời cho các dự án đang triển khai thực hiện, nhất là từ nguồn thu sử dụng đất.

 

Nguyễn Phương

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1