Phan Thiết đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân
Lượt xem: 403

(binhthuan.gov.vn) Năm 2023, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được thành phố Phan Thiết quan tâm thực hiện. Nhất là công tác giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định, hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hạn trên tất cả các lĩnh vực, duy trì thực hiện việc công khai xin lỗi người dân khi phát sinh hồ sơ trễ hạn.

Tổng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố là 336 thủ tục, cấp phường, xã là 166 thủ tục. Về kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, trong năm 2023, thành phố Phan Thiết đã tiếp nhận hồ sơ 11.226 hồ sơ. Đã giải quyết 10.581; trong đó, đúng hẹn 9.870 hồ sơ, trễ hẹn 711 hồ sơ, đang giải quyết 645 hồ sơ. Tại UBND các phường, xã, đã tiếp nhận hồ sơ 61.601 hồ sơ. Đã giải quyết 60.987; trong đó giải quyết đúng hẹn 59.427 hồ sơ, trễ hẹn là 1.560, đang giải quyết 614.

Bộ phận Một cửa thành phố và Một cửa các phường, xã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng và bố trí đầy đủ nhân sự; chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo quy định của Nhà nước. Đến nay, UBND thành phố đã thực hiện đầu tư nâng cấp nhà làm việc và trang thiết bị công nghệ thông tin cho Bộ phận Một cửa thành phố và 18 đơn vị phường, xã theo Đề án một cửa hiện đại.

Mặt khác, việc công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư và kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc. UBND thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, bố trí 02 công chức, nhân viên thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố và 02 viên chức thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết làm việc tại Bộ phận Một cửa thành phố. Số lượng công chức được bố trí tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND các phường, xã là 18 công chức/18 phường, xã. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng chuẩn về về trình độ chuyên môn theo quy định; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến, hiện nay, các thủ tục hành chính sau khi giải quyết được số hóa kết quả giải quyết lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, riêng lĩnh vực đất đai chưa thực hiện số hóa kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết; Văn phòng HĐND và UBND thành phố đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết, chỉ đạo công chức thực hiện số hóa kết quả giải quyết hồ sơ hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ hành chính đảm bảo 100% kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trong năm 2023.

Ngoài ra, để thực hiện các thủ tục hành chính liên thông tại Đề án 06 và sử dụng hệ thống thông tin Đề án 06 vào giải quyết thủ tục hành chính, hiện nay, trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã tích hợp, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Bằng sự nỗ lực của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn, công tác cải cách hành chính của Phan Thiết đang ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Theo UBND thành phố Phan Thiết, qua kết quả khảo sát của người dân, tổ chức cho thấy đa số người dân đều hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết.

TT Dân

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1