Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận: Gương điển hình tiền tiến trong học tập và làm theo Bác
Lượt xem: 926


(binhthuan.gov.vn) Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 vừa nhận được Thư khen của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hoài Anh. Trong 3 năm qua, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ông Trần Văn Ly - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận cho biết, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng bộ, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, người lao động, Đảng uỷ Công ty đã tập trung tuyên truyền, quán triệt với nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo và đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2023. Các chi bộ trực thuộc, các cá nhân đã có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo; đảng viên làm trước để quần chúng noi theo.  

Từ năm 2014 đến nay, Đảng uỷ Công ty đã ban hành các hướng dẫn quy định về hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xét chọn tập thể, cá nhân. Trên cơ sở giới thiệu của các đơn vị trực thuộc, hàng năm Đảng ủy Công ty đã xem xét, đánh giá, quyết định khen thưởng từ 15 đến 18 cá nhân và 2 tập thể. Qua học tập, làm theo và nêu gương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, được nâng lên; đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung “làm theo” và “nêu gương” là những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong sinh hoạt thường ngày.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh doanh, Đảng bộ Công ty ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận hiện là một trong những Đảng bộ có nhiều thành tích trong tham gia công tác xã hội từ thiện.

Ông Trần Văn Ly - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận (áo trắng) giao lưu điển hình tiên tiến tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Theo ông Trần Văn Ly - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh doanh, Công ty luôn quan tâm, chú trọng công tác an sinh xã hội gắn với phương châm “Xổ số kiến thiết - Ích nước lợi nhà”. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, truyền thống “trách nhiệm - sẻ chia yêu thương”, Đảng ủy Công ty đã triển khai đến tất cả đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động Công ty cùng chung tay vì một xã hội “không để ai bỏ lại phía sau”. Hàng năm, Công ty trích từ quỹ phúc lợi và nguồn tiết kiệm từ chi phí hoạt động kinh doanh để đóng góp cho các quỹ theo lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh, của các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh. Ngay từ đầu năm, chính quyền cùng với các tổ chức đoàn thể Công ty đã vận động đóng góp một phần từ thu nhập của mỗi cá nhân để tạo nguồn thực hiện công tác này. Kể từ khi phát động đến nay, từ nguồn đóng góp tự nguyện hàng tháng, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động đã hỗ trợ với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng và đã xây được 16 căn nhà cho các đối tượng nghèo, cần nhà ở.

Với những thành tích đạt được, tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2023 và tuyên dương gương điển hình tiên tiến, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã vinh dự nhận được Thư khen của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hoài Anh và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục học tập và làm theo với những việc làm và hành động cụ thể

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, để tiếp tục học tập và làm theo Bác, Đảng uỷ, đảng viên, người lao động, nhất là Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo với những việc làm và hành động cụ thể.

Trước hết, toàn Đảng bộ Công ty tiếp tục thống nhất cao về nhận thức thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Công ty; đặc biệt là gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 06 ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đợt sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên”..., tạo động lực trong đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, sẽ cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, sát với nhiệm vụ thực tế để thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của các chi ủy trực thuộc; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của từng vị trí chức danh quản lý trong giải quyết công việc. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành ở các đơn vị trực thuộc. Đảng uỷ Công ty cũng tiếp tục phát động các phong trào thi đua làm theo lời Bác trong từng đơn vị trực thuộc bảo đảm thiết thực, sát với thực tế; phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

TT Dân

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1