Ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung khắc phục các hạn chế trong công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 185

(binhthuan.gov.vn) Tập trung khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung triển khai thực hiện trong năm 2024.

Trong năm 2023, nhờ sự nỗ lực cố gắng, Ngành Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu do UBND tỉnh giao; trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Tuy vậy, công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính chưa có sự chuyển biến. Hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn còn trễ hẹn vượt chỉ tiêu được giao (hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn chỉ đạt 90,08%); công tác tham mưu công bố thủ tục hành chính, sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa thấp.

Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên nhân chính khiến tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn còn cao là do khối lượng công việc trong năm 2023 quá lớn (số lượng gửi văn bản đi là 10.016 văn bản; số lượng văn bản đến phải xử lý là 24.201 văn bản), trong khi đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị lại bị thiếu hụt.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, trong năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của tỉnh và Kế hoạch của Sở. Phấn đấu tăng điểm số và thứ hạng về cải cách hành chính so với năm 2023.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính và ban hành quy trình nội bộ để thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định. Hằng quý tổ chức đánh giá lại kết quả thực hiện. Trường hợp chậm trễ phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và có hình thức xử lý phù hợp. Nội dung đánh giá tổng hợp vào Báo cáo cải cách hành chính định kỳ để UBND tỉnh theo dõi.

Triển khai việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Đảm bảo tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đạt tối thiểu 30%.

Triển khai các giải pháp cụ thể để giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh giải quyết đúng và sớm hẹn từ 98% trở lên.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ đạo của cấp trên, mọi thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành phải có người chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kịp thời giải quyết hoặc tham mưu giải quyết đảm bảo các nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri có liên quan./.

Hữu Tri

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1