Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 5701

 

(binhthuan.gov.vn) Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bế mạc. Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kế hoạch đề ra.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bình Thuận tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; huy động và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực; phát triển toàn diện, trọng tâm là phát triển 3 trụ cột: Công nghiệp (năng lượng, chế biến); du lịch, thể thao biển; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu trở thành địa chỉ có sức thu hút mạnh mẽ đầu tư lớn, người tài và người giàu đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững.

 

Tặng hoa cho các đồng chí thôi không tham gia ban chấp hành khóa mới

 

Phấn đấu đến năm 2025: Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 40 - 40,5%; dịch vụ chiếm 36,5 - 37%; nông - lâm - thủy sản chiếm 22,5 - 23% trong giá trị tăng thêm. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.200 - 4.400 USD. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5 - 1,8 lần so với năm 2020. Có 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 08 xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Để thực hiện những mục tiêu này, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và các vùng. Đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước. Tăng cường huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu. Nâng cao chất lượng toàn diện sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ. Phát huy tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương; tăng cường liên kết, phối hợp để cùng phát triển. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan tư pháp. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả….

Đại hội cũng đã đề ra ba khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; chú trọng xây dựng cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng và bảo đảm tính kế thừa. Tăng cường đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh, liên kết, hợp tác, phát triển.

 

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội


Căn cứ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu được Trung ương phân bổ, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng công bố Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí; kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Dương Văn An được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Đăng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là dấu ấn mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững.

Ngay sau Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức Đảng cần tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện của Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng bộ và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, dù ở cương vị công tác nào, đều phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tập trung trí tuệ và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, nói đi đôi với làm, tăng cường đoàn kết, vận động nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đồng sức, chung lòng, quyết tâm đưa Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TT Dân; Ảnh: Hữu Tri

 

 

Cùng chuyên mục
1 2 3 
Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1