Bình Thuận ban hành Quy chế thực hiện thí điểm liên thông nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, hoạt động xây dựng, đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 424

Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2460/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện thí điểm liên thông nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, hoạt động xây dựng, đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Quy chế quy định về nguyên tắc, hồ sơ, thời gian, quy trình và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ và trả kết quả trong quá trình thực hiện thí điểm liên thông nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, hoạt động xây dựng, đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thuộc thẩm quyền giải quyết, tham mưu giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Gồm các nhóm TTHC sau:


- Nhóm 1: Liên thông thủ tục phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt) với thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (đối với các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận).


- Nhóm 2: Liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài (thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư) với một trong các TTHC sau đây:


+ Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư).


+ Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư).


+ Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư).


+ Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư).


+ Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư).


- Nhóm 3: Liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư) với một trong các TTHC sau đây:


+ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế).


+ Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế).


+ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


- Nhóm 4: Liên thông thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh (thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện) với thủ tục cấp Giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế).


Nguyên tắc giải quyết hồ sơ của các nhóm TTHC liên thông tuân thủ đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các văn bản khác có liên quan; Nhà đầu tư, doanh nghiệp có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các nhóm TTHC theo quy định này; quá trình giải quyết TTHC liên thông được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và có sự theo dõi, đôn đốc, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; TTHC được thực hiện đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời gian giải quyết và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.


Việc triển khai thực hiện liên thông các nhóm TTHC sẽ có ưu điểm sau:


(1) Tổ chức, cá nhân có quyền được lựa chọn nộp nhiều TTHC cùng một lúc liên quan nhiều cơ quan giải quyết trong quá trình thực hiện các TTHC của mình (lĩnh vực liên quan đến ngành, nghề hoạt động của tổ chức, cá nhân).


(2) Việc nộp hồ sơ của nhiều thủ tục được thực hiện nộp một lần; thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên môi trường điện tử, nộp mọi lúc, mọi nơi...


(3) Việc hướng dẫn, thẩm tra để hoàn thiện bổ sung hồ sơ ban đầu (nếu có) được các cơ quan tham mưu giải quyết tập trung hướng dẫn đầy đủ một lần trước khi thụ lý giải quyết, từ đó sẽ không trả lại hồ sơ nhiều lần, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.


(4) Kết quả giải quyết của các TTHC có liên quan được các cơ quan giải quyết thực hiện luân chuyển liên thông trên hệ thống điện tử để cơ quan tiếp theo làm căn cứ giải quyết và tổ chức, cá nhân sẽ không cung cấp lại thành phần hồ sơ này.


(5) Một số Nhóm thủ tục hành chính khi thực hiện liên thông sẽ rút ngắn thời gian hơn so với khi tổ chức, cá nhân thực hiện từng thủ tục hành chính riêng lẻ.


(6) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ có thể nhận các kết quả giải quyết cùng một lúc hoặc nhận từng kết quả ngay sau khi hồ sơ giải quyết.


(7) Cơ quan quản lý có liên quan sẽ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết hồ sơ của các Nhóm TTHC liên thông.

 

Thời gian thực hiện thí điểm liên thông nhóm TTHC tại quy định này: Từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 30/12/2024./.

 

  (Đính kèm Quyết định và các Phụ lục)


Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ


Cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1