Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai năm 2024
Lượt xem: 148

                                                                                          

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai số 31/2024/QH15 thay thế Luật Đất đai năm 2013. Tại Luật này giao UBND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể các nội dung của luật.

Căn cứ thông báo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1492/BTP-VĐCXDPL ngày 26/3/2024 về việc thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm và quy định pháp luật về trách nhiệm trong việc tham mưu lập danh mục văn bản quy định chi tiết, Sở Tư pháp đã chủ trì xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục và phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2024 tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 07/6/2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo các quyết định quy định chi tiết các nội dung được giao tại các Điều 102, 103, 104, 109, 111, 137, 139, 141, 176, 177, 178, 195, 196, 213 và 220 Luật Đất đai năm 2024, cụ thể:

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo các quyết định: Quy định mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định thời gian và mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người có đất ở bị thu hồi trong thời gian chờ bố trí tái định cư; Quy định chi tiết về suất tái định cư tối thiểu; quyết định việc hỗ trợ để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho các hộ gia đình còn thiếu theo quy định tại khoản 4 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024; Quy định về giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 để Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; Quy định hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đất nông nghiệp do tự khai hoang, không có tranh chấp; Quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; Quy định hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân; Quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; Quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn; Quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại đô thị; Quy định hạn mức và quyết định diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh; Quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất.

Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo quyết định quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo các quyết định: Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định mức bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác khi nhà nước thu hồi đất; Quy định diện tích đất để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp, sản xuất nông nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo quyết định quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.

Bên cạnh danh mục và phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản, Quyết định số 1169/QĐ-UBND còn giao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, ban hành văn bản; đồng thời giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết của các Sở, ngành và định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về tình hình, tiến độ và những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết.

 

Loan Nguyễn

 

Cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1