Kết quả rà soát bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023
Lượt xem: 139


Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ); thực hiện nhiệm vụ tại điểm 1.3 khoản 1 phần III Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kỳ 2019-2023, các sở, ban, ngành tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra lại kết quả rà soát và rà soát bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc đối tượng hệ thống hóa.

 

Qua rà soát, các sở, ngành đề xuất bãi bỏ 40 văn bản quy phạm pháp luật gồm 21 nghị quyết của HĐND tỉnh, 18 quyết định và 01 chỉ thị của UBND tỉnh với các lý do: Văn bản có nội dung không còn phù hợp với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Trung ương; không còn phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản; hết thời gian thực hiện (không còn được áp dụng trên thực tế) và trong thời gian tới địa phương cũng không cần thiết ban hành văn bản mới để thay thế.

 

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị của các sở, ngành; để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, không mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh với hệ thống pháp luật hiện hành của Trung ương, Sở Tư pháp đã tổng hợp và có văn bản số 1988/STP-NV1 ngày 23/10/2023 báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho chủ trương giao UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để bãi bỏ 21 nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy phạm pháp luật để bãi bỏ 18 quyết định và 01 chỉ thị quy phạm pháp luật của UBND tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn./.

 

 

Loan Nguyễn

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 3226
 • Trong tuần: 106 061
 • Tháng hiện tại: 438 311
 • Tổng lượt truy cập: 27847822