Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 333


Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 4.2 mục 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã tham mưu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh.

 

Để dự thảo Quyết định đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, tại Báo cáo thẩm định số 287/BC-STP ngày 22/11/2023, Sở Tư pháp đã đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung hoặc giải trình các vấn đề sau:

 

Thứ nhất, nghiên cứu chỉnh lý quy định tại khoản 1 Điều 5 dự thảo theo hướng: dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo bình quân số liệu thống kê thực tế toàn tỉnh về người/căn hộ hoặc xác định theo chỉ tiêu bình quân m2 sàn/người đã được cấp có thẩm quyền công bố (hoặc phê duyệt) tại thời điểm lập quy hoạch để bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất về cơ sở tính toán, xác định dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trong giai đoạn lập quy hoạch (khi chưa đủ cơ sở tính toán chi tiết diện tích sử dụng căn hộ, cơ cấu chức năng căn hộ).

 

Thứ hai, giải trình, thuyết minh cụ thể cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để quy định phương pháp xác định dân số theo cơ cấu phòng ở và diện tích sàn sử dụng tương ứng theo các điểm a, b, c khoản 2 Điều 5.

 

Thứ ba, yêu cầu về căn hộ chung cư thuộc nội dung yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc đã được quy định cụ thể tại điểm 2.2.4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BXD. Ngoài ra, nội dung yêu cầu về căn hộ chung cư không thuộc phạm vi nhiệm vụ của UBND tỉnh được giao quy định tại khoản 4.2 mục 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BXD. Vì vậy, nếu cần thiết phải quy định nội dung tại khoản 3 Điều 5 dự thảo thì phải viện dẫn rõ cơ sở pháp lý thực hiện.

 

Thứ tư, nghiên cứu, tham mưu quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng liên quan đến việc tổ chức kiểm tra sự tuân thủ Quy định này trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý xây dựng nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn để đảm bảo theo quy định tại khoản 5.2 mục 5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BXD. Ngoài ra, biên tập lại khoản 2 Điều 6 dự thảo theo hướng tách khoản 2 thành hai khoản: một khoản quy định về trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh và một khoản quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, để bảo đảm rõ ràng, thuận lợi hơn trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra trên thực tế.

 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã góp ý thêm một số sai sót về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản để Sở Xây dựng hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nguyện Đắc

 

 

 

 

Cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1