Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/02/2024 về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển”
Lượt xem: 221

 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật là việc cơ quan nhà nước sắp xếp các quy phạm pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực (trừ Hiến pháp) để xây dựng Bộ Pháp điển. Với thực trạng hệ thống pháp luật nước ta còn phức tạp, cồng kềnh, nhiều tầng nấc, với nhiều chủ thể ban hành, nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật; số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành rất lớn và có xu hướng tiếp tục gia tăng, việc xây dựng Bộ pháp điển ở Việt Nam là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như tạo sự tiện lợi trong việc tìm kiếm, tra cứu và tìm hiểu các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc ứng dụng, khai thác Bộ Pháp điển trong các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương chưa được phổ biến, rộng rãi mặc dù đây là sản phẩm được khai thác, sử dụng miễn phí. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-TTg của ngày 02/02/2024 về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”.

Căn cứ nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh được giao tại Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 994/BTP-KTrVB ngày 01/3/2024 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1641/KH-UBND ngày 07/5/2024 triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”. Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai, quán triệt nội dung Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng bộ pháp điển” đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về giá trị và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; qua đó từng bước thay đổi thói quen tìm kiếm, tra cứu các quy định pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển trong quá trình áp dụng và thực hiện pháp luật;

Tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Bộ pháp điển và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Thông tin tỉnh tích hợp Bộ Pháp điển điện tử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình; Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất các tính năng thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông để hỗ trợ cập nhật, tra cứu, tìm kiếm thông minh nhằm khai thác, sử dụng, ứng dụng Bộ pháp điển.

Kế hoạch cũng giao Sở Tài chính trên cơ sở dự toán của các sở, ngành, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán hàng năm cho các sở, ngành để thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng bộ pháp điển căn cứ điều kiện thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí điều kiện bảo đảm, nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

 

Loan Nguyễn

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1