Thông tin quy hoạch

DANH SÁCH ĐƯỜNG LINK THÔNG TIN QUY HOẠCH CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG


STT Tên đơn vị Địa chỉ
I Sở ban ngành
1 Sở Tài chính https://stc.binhthuan.gov.vn/1325/32746/59681/chien-luoc-quy-hoach
2 Sở Công thương https://sct.binhthuan.gov.vn/1319/32422/65260/chien-luoc-dinh-huong-quy-hoach
3 Sở Thông tin và Truyền thông https://stttt.binhthuan.gov.vn/1314/32151/59056/quy-hoach-ke-hoach-phat-trien
4 Sở Khoa học và Công nghệ https://skhcn.binhthuan.gov.vn/1321/32530/67218/chien-luoc-dinh-huong-quy-hoach
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư https://skhdt.binhthuan.gov.vn/1315/32205/66181/ke-hoach-quy-hoach
6 Sở Giáo dục và Đào tạo https://sgddt.binhthuan.gov.vn/1313/32097/65364/thong-tin-quy-hoach-phat-trien
7 Sở Giao thông vận tải https://sgtvt.binhthuan.gov.vn/1320/32476/59393/quy-hoach-va-dau-tu
8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/1328/32908/67351/quy-hoach-ke-hoach-phat-trien
9 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội https://sldtbxh.binhthuan.gov.vn/1322/32584/67001/chien-luoc-quy-hoach-ke-hoach-phat-trien-nganh
10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn https://snnptnt.binhthuan.gov.vn/1324/32692/65304/quy-hoach
11 Sở Tài nguyên và Môi trường https://stnmt.binhthuan.gov.vn/1326/32800/65791/cong-bo-quy-hoach-dat-dai
12 Sở Xây dựng https://sxd.binhthuan.gov.vn/1286/30846/65593/quy-hoach-kien-truc
13 Sở Tư pháp https://stp.binhthuan.gov.vn/1327/32854/66166/chien-luoc-dinh-huong-quy-hoach-ke-hoach-phat-trien
14 Ban Dân tộc https://bdt.binhthuan.gov.vn/1330/33016/65339/quy-hoach-ke-hoach-phat-trien
15 Ban Quản lý các KCN https://bqlkcn.binhthuan.gov.vn/1426/37929/65134/quy-hoach
 16 Văn phòng UBND tỉnh  https://vpubnd.binhthuan.gov.vn/1312/32043/67356/thong-tin-quy-hoach
II UBND các huyện, thị xã, thành phố
1 UBND huyện Bắc Bình https://bacbinh.binhthuan.gov.vn/1348/33978/65707/quy-hoach-do-thi
2 UBND huyện Tuy Phong https://tuyphong.binhthuan.gov.vn/1347/33934/67138/quy-hoach-kien-truc
3 UBND huyện Hàm Thuận Bắc https://hamthuanbac.binhthuan.gov.vn/1349/34022/61318/thong-tin-quy-hoach
4 UBND Thị xã La Gi https://lagi.binhthuan.gov.vn/1352/34154/66768/quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat
5 UBND thành phố Phan Thiết https://phanthiet.binhthuan.gov.vn/1297/31376/65323/quy-hoach-phat-trien
6 UBND huyện Đức Linh https://duclinh.binhthuan.gov.vn/1354/34242/65502/quy-hoach-phat-trien
7 UBND huyện Hàm Tân https://hamtan.binhthuan.gov.vn/1351/34110/63783/quy-hoach-phat-trien
8 UBND huyện Tánh Linh https://tanhlinh.binhthuan.gov.vn/1353/34198/66513/quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huyen-tanh-linh
9 UBND huyện Hàm Thuận Nam https://hamthuannam.binhthuan.gov.vn/1350/34066/65988/quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat
10 UBND huyện Phú Quý https://phuquy.binhthuan.gov.vn/1355/34286/61992/quy-hoach-phat-trien

Video tuyên truyền
  • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
  • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
  • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
  • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
  • Khu du lịch Biển Đá Vàng
1 2 3 


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1