Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và kết quả lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh
Lượt xem: 518
Anh-tin-bai

(binhthuan.gov.vn) Chiều 22/5/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố để nghe báo cáo việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 và kết quả lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh Bình Thuận.

Ngày 30/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện. Đây là cơ sở để UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trình UBND tỉnh xét duyệt đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, đảm bảo tính thống nhất với các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phân bổ.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp, Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 27/12/2023. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, việc đăng ký chỉ tiêu sử dụng đất của các địa phương tại Quyết định số 2041 không còn phù hợp với chỉ tiêu được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg cũng như Quyết định số 1701/QĐ-TTg.

Anh-tin-bai

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Hữu Minh Tùng báo cáo tại buổi làm việc

Trên cơ sở rà soát và đăng ký chỉ tiêu của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành và UBND cấp huyện tiếp tục rà soát và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất để đảm bảo việc phân bổ hiệu quả và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp cũng nêu rõ, chỉ tiêu đất lâm nghiệp đến năm 2030 chưa được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát hoàn chỉnh nên việc cân đối chỉ tiêu đất lâm nghiệp chưa thực hiện xong.

Liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) theo Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024: Tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) quốc gia. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cho tỉnh Bình Thuận tại Phụ biểu số 39.

Qua rà soát các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được phân bổ cho tỉnh tại Phụ biểu số 39, UBND tỉnh nhận thấy việc phân bổ chưa phù hợp với nhu cầu thực tế để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; do đó UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu nội dung để UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ ngành Trung ương để đề xuất điều chỉnh lại chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất của tỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 18/01/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia phân bổ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 227/QĐ-TTg. Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh và có Công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý kiến đối với nội dung dự thảo kế hoạch sử dụng đất 05 năm (giai đoạn 2021-2025) tỉnh Bình Thuận.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được ý kiến góp ý và hoàn chỉnh, bổ sung các nội dung góp ý. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định làm cơ sở để trình HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt.

Tại cuộc họp, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã góp ý thêm về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại địa phương, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi để phát huy thế mạnh của từng địa phương. Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, các sở, ngành dự họp đã giải trình, làm rõ thêm số liệu về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng lưu ý, việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh Bình Thuận là nội dung quan trọng. Nếu không hoàn thành công tác này, sẽ gây ách tắc trong việc triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua nghe ý kiến góp ý, thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác này; tiến hành rà soát lại chỉ tiêu sử dụng đất của địa phương để sớm thống nhất hoặc sửa đổi bổ sung nếu chưa phù hợp với tình hình thực tế; khẩn trương góp ý về chỉ tiêu đất lâm nghiệp để sớm cân đối chỉ tiêu này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát lại các dự án lớn đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án đang chồng lấn quy hoạch, từ đó tham mưu đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý, tháo gỡ. Sau khi tháo gỡ được vấn đề này, tiến hành rà soát, hoàn chỉnh lại các tài liệu, số liệu phục vụ quy hoạch của tỉnh; đồng thời trên cơ sở hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, nhanh chóng hoàn thành kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng hoàn chỉnh lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) theo Quyết định số 227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Hữu Tri

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1