Những thuận lợi, khó khăn và giảp pháp ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng
Lượt xem: 2349

 

 

(binhthuan.gov.vn) Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã từng bước thay đổi thói quen và lề lối làm việc truyền thống, chuyển sang phong cách làm việc hiện đại thông qua sử dụng máy tính, Internet và nhiều ứng dụng dùng chung trong công tác tham mưu, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, hành chính quản trị, tài chính Đảng tại các cơ quan Đảng.

 

Từ giữa những năm 90, nắm bắt được xu thế phát triển của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã, đang thực hiện nhiều dự án công nghệ thông tin quy mô toàn quốc cho các cơ quan Đảng và các Tỉnh ủy, thành ủy trong hơn 3 thập kỷ qua. Công tác tin học hoá hoạt động của các cơ quan Đảng chủ yếu tập trung vào việc thiết lập đồng bộ, thống nhất hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, bao gồm xây dựng các mạng máy tính nội bộ của từng cơ quan, kết nối thành mạng thông tin diện rộng của Đảng từ Trung ương đến địa phương; xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm Hệ thông tin điều hành tác nghiệp (bao gồm thư điện tử, quản lý, xử lý, gửi nhận, lưu trữ văn bản); tập huấn sử dụng máy tính, mạng máy tính và phần mềm ứng dụng trong công tác văn phòng cho cán bộ, chuyên viên; ban hành quy định về quản lý, sử dụng máy tính và phần mềm ứng dụng, gửi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.

 

Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phát huy hiệu quả cao trong việc hỗ trợ hoạt động của các cơ quan của Tỉnh ủy. nổi bật là: Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp thực hiện việc quản lý, xử lý, gửi nhận và lưu trữ văn bản tài liệu cho 24 đơn vị trong khối, kết nối trực tiếp về máy chủ đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy; triển khai hệ thống thư mục dùng chung cho các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy với dung lượng sử dụng cao, số lượng văn bản, tài liệu được lưu trữ nhiều với 123 ngàn văn bản, tài liệu từ năm 2000 đến nay; chủ trì phục vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy bảo đảm hoạt động ổn định, kết nối thông suốt với số lượng điểm cầu tăng lên, số lượng đại biểu tham dự nhiều hơn, phục vụ rất tốt yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy với 346 cuộc họp, gần 70 ngàn đại biểu. Phần mềm chuyển đổi giọng nói sang văn bản được triển khai mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tốt cho công tác văn bản hóa ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận và các trang thông tin điện tử thành viên đã đăng tải 15.477 tin, bài phản ánh các sự kiện hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy và tình hình hoạt động của các địa phương, đơn vị, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh quan tâm, theo dõi thường xuyên hàng ngày. Phần mềm gửi nhận văn bản trên mạng internet của Tỉnh ủy tiếp tục hoạt động hiệu quả với 1600 người dùng, với gần 2,2 triệu lượt phát hành văn bản, góp phần giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm giấy tờ, phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động của cấp ủy, địa phương, đơn vị.

 

https://storage-vnportal.vnpt.vn/btn-ubnd/sitefolders/root/6370/2023/t4/kl79/tri08764.jpg 

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 

Đạt được những kết quả nổi rõ này là sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà trực tiếp, sâu sát, hằng ngày là sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy.

 

Bên cạnh những thành quả đạt được, còn những khó khăn của việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Khó khăn hàng đầu là một số cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ về lợi ích trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nhưng còn xem việc tin học hóa hoạt động là công việc của cán bộ công nghệ thông tin; Việc đầu tư hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng chỉ ở mức tối ưu nhất, đủ để hoạt động do ngân sách của địa phương còn khó khăn; Chưa thực hiện được việc xử lý văn bản hoàn toàn khép kín; Việc gửi nhận văn bản giữa Khối đảng và Khối Chính quyền chưa thực hiện thông suốt qua trục liên thông;

 

Một trong những nguyên nhân gây ra những khó khăn nêu trên là CNTT là lĩnh vực mới, tốc độ phát triển nhanh; việc triển khai ứng dụng CNTT là nhiệm vụ phức tạp trên quy mô rộng đòi hỏi phải có quá trình thực hiện lâu dài; Một số lãnh đạo và cấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn; Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số đơn vị chưa kiên quyết, thiếu sự kiểm tra đôn đốc thường xuyên; chế độ đãi ngộ cho cán bộ công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị còn rất ít.

 

https://www.binhthuan.dcs.vn/uploads/News/images/202212/tuy%20phong.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Thắng – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Thẩm định công nghệ thông tin khối Đảng tại buổi làm việc với Huyện ủy Tuy Phong

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, cũng như nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng. Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể là: Thứ nhất là, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục cách hành chính trong Đảng, nhất là quán triệt sâu kỹ Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, Kế hoạch số 94-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 – 2025. Đặc biệt, lãnh đạo và cấp ủy đảng mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, đảng viên và người lao động. Thứ hai là tiếp nhận, đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ dùng chung và các ứng dụng nội bộ do Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng và chuyển giao như: Hệ thống cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức của hệ thống chính trị; hệ thống thông tin của các ngành, ban đảng; phần mềm quản lý tài sản trong hệ thống cơ quan đảng; phần mềm quản lý dự án; hệ thống thông tin theo dõi kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ban Chấp hành/Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy... phần mềm quản lý tài liệu số hóa lưu trữ (toàn quốc),…v.v.v Thứ ba là, tăng cường sử dụng, phát huy các phần mềm, thiết bị hiện có. Cụ thể là phát huy hiệu quả hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp thực hiện việc quản lý, xử lý, gửi nhận và lưu trữ văn bản tài liệu, quan tâm thực hiện quy trình khép kín; Tăng cường viết tin về hoạt động của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mang tính thời sự (dưới 24 giờ kể từ sự kiện diễn ra) nhằm tuyên truyền, thông tin của Đảng bộ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; Tiếp tục quan tâm sử dụng phần mềm gửi nhận văn bản trên internet của Tỉnh ủy để gửi, nhận văn bản nhanh, xử lý kịp thời thông mạng internet; mạnh dạn bố trí thời gian để Đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ, Chi bộ tham dự họp trực tuyến nhằm kịp thời tiếp cận thông tin, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, chứng thực số trong giao dịch điện tử. Thứ tư là các đảng bộ, chi bộ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi công việc hằng ngày; tăng cường thực hiện trao đổi, xử lý thông tin trên mạng, nhất là trong quá trình tham mưu, xây dựng văn bản, hạn chế thấp nhất việc sử dụng văn bản giấy; phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, xem việc thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính là một tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm. Thứ năm là, mỗi cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng, để mỗi cán bộ, đảng viên có đầy đủ máy tính, máy in để phục vụ công tác chuyên môn. Đề nghị công đoàn tỉnh quan tâm xây dựng Đề án Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc công đoàn, quản lý đoàn viên, tài chính công đoàn, báo cáo đánh giá các tiêu chí thực hiện, quyết toán tài chính công đoàn cho toàn bộ công đoàn cơ sở trực thuộc. Đề nghị quan tâm, xây dựng một phần mềm Tổng hợp thu, nộp đảng phí được xây dựng theo mô hình hình tập trung đảm bảo tính đồng bộ, kết nối dữ liệu, kết xuất đầy đủ biểu mẫu; báo cáo về quá trình thu nộp Đảng phí theo từng cấp bậc đơn vị quản lý.

 

Việc cải cách thủ tục hành chính trong Đảng là công việc lâu dài không chỉ trong một thời gian ngắn mà phải có lộ trình, bước đi thích hợp,… do đó, để thực hiện thành công nhiệm vụ này, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thường xuyên của Thường trực cấp ủy đảng, sự kiên trì, bền bỉ, chung tay vào cuộc của từng cán bộ, đảng viên, người lao động; thiết nghĩ thực hiện tốt 5 giải pháp trọng tâm trên, công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng thời gian đến sẽ đạt được những kết quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

 

TT_TN

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 303
 • Trong tuần: 96 826
 • Tháng hiện tại: 470 474
 • Tổng lượt truy cập: 26803528